Valprogram 2014

Vi vill skapa framtidens Strömstad

 

 • Strömstad skall även i fortsättningen vara en bra plats att leva på för alla grupper av människor. Därför vill vi fokusera på att ungdomar får bra utbildning, bra skolmiljö och moderna hjälpmedel. Våra äldre skall veta att det finns en väl fungerande äldreomsorg, bra äldreboenden och kompetent personal.
 • Strömstad behöver ännu fler bostäder, ytterligare förskolor och äldreboenden. Det är prioriterade områden för socialdemokraterna. Vi vill skynda på arbetet med att förverkliga de planer för utbyggnad som finns redan idag.
 • Strömstad måste bredda näringslivet, öka kompetensen och skapa fler arbetsplatser inom IT, miljö- och teknik. Socialdemokraterna kommer att bilda en särskild näringspolitik arbetsgrupp som skall arbeta med dessa frågor.
 • Strömstad har ett fint sjukhus som kan utnyttjas bättre. Vi skall arbeta för att göra sjukhuset till ett ”Hälsans Hus” med ett bra utbud av lokal sjukvård som komplement till NÄL.
 • Miljövänliga och snabba kommunikationer kommer att vara oumbärliga i framtiden. Den nu utbyggda E6:an är viktig, men en fortsatt upprustning av Bohusbanan är lika viktig. Socialdemokraterna har drivit denna fråga med framgång i flera år och vi kommer att fortsätta att göra det.
 • Strömstad är idag en vacker stad med väl fungerande infrastruktur även under hektiska sommarveckor. Vi vill värna om detta och punktvis förbättra ytterligare genom att skapa fler gång och cykelvägar och fler grönområden.
 • Strandskyddet och miljön är hjärtefrågor för socialdemokraterna. Vi vill därför ha bättre kontroll av all byggnation och miljöpåverkan i våra strandområden. Även våra barn och barnbarn har rätt att vandra i orörd natur.
 • Användning av fossila bränslen måste minska. Vi har byggt ut vindkraften. Nu vill vi gå vidare med solenergi och vi vill prioritera en utökad användning av elfordon.
 • Utbyggnaden av vägarna har fört Skee närmre Strömstads centrum. Det har byggts nya bostäder, planer för fler finns, liksom för ny förskola. Bastukärrs industriområde öppnas snart. Vi vill utnyttja denna positiva trend till att satsa ytterligare på Skee.
 • Socialdemokraterna har tillsammans med föreningslivet i Strömstad arbetat på att skapa en aktivitetshall och bättre möjligheter för olika föreningar att kunna utöva sina verksamheter. Vi vill fortsätta på den linjen och stödja föreningslivet.
 • Strömstad har en väl fungerande kommunal service. Vi vill upprätthålla den höga kvalitet på denna verksamhet. Strömstads kommun skall vara en god arbetsgivare, vara lyhörd för önskemål från enskilda och samhällsföreningar och fungera som det serviceorgan för medborgarna som kommunen är avsedd att vara.
 • I Strömstad har personal inom vård och omsorg rätt till del- eller heltid. Detta sker genom att den anställde gör ett antivit val för sin arbetstid. Vår ambition är att denna möjlighet ska kunna ges till fler yrkesgrupper i kommunen.
 • Vi vill påskynda arbetet med Canningområdet som blir Strömstads nästa stora bostadsprojekt. Till det hör en bättre förbindelse över Bojarkilen.
facebook Twitter Email