Styrelsen

Socialdemokraterna i Strömstad har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2018 och består av 14 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie ledamöter
Lena Martinsson, ordförande
Mats Granberg, vice ordförande
Leif Andersson, kassör
Merry Johansson
Ronnie Brorsson
Marie Rask
Johanna Ekeroth, sekreterare

Suppleanter
Bengt Simonsson Fröjd
Thomas Kjerulf
Johanna Fransson
Lena Sundberg
Roy Andersson
Ligia Morales Ahlgren
Olle Westling

Revisorer
Christer Almen
Helene Andersson Novela
Marcus Engebretsen

Revisorsersättare
Björn Rickardsson
Kerstin Olsen
Rolf Pettersson

Valberedning
Christer Bech
Merry Johansson
Uno Nilsson

Fanbärare
Bror-Willy Nilsson

Facklig/politisk ledare
Merry Johansson

Studieorganisatör
Roy Andersson

Medlemsansvarig
Thomas Kjerulf

Valledare
Roy Andersson

Hemsida
Johanna Ekeroth

Sociala Medier
Lena Martinsson

 

 

facebook Twitter Email