Vårt Parti

Under menyn Vårt Parti kan du hitta information om ditt medlemskap och din förening.

Medlemsportalen

Om du går in på Medlemsportalen så kan du där logga in och uppdatera dina uppgifter men också se dina uppdrag mm. (medlemsportalen är under uppbyggnad)

 

Styrelsen

Här hittar du information om vilka som sitter i SAP styrelse i Strömstad.
Styrelsen väljs på årsmötet i mars månad varje år. Är du intresserad av styrelsearbete så kontaktar du valberedningen och anmäler detta. Valberedningen börjar arbeta med att tillsätta ny styrelse i slutet av året för.

Styrelsens uppgift enligt Partiets Stadgar, Kapitel 4, § 6, moment 1 är:
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då arbetarekommunenmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

facebook Twitter Email