Valprogramsgruppen

Strömstads AK Styrelse har tillsatt en grupp som skall inhämta information och arbeta fram ett förslag till Valprogram.

Gruppen består av representant för Valledningen, AK ordföranden, oppositionsråd/gruppledare kommunfullmäktige, gruppledarna från nämnderna (Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden) och representant för bolagen.

Namnen blev då; Johanna Ekeroth, Lena Martinsson, Ronnie Brorsson, Rolf Pettersson, Leif Andersson, Kent Hansson, Terry Bergqvist och Bengt Simonsson Fröjd.

Förutom att inkomma med egna erfarenheter från nämnderna så har vi också lyft frågan till övriga förtroendevalda. På vårt julbord i december hade vi uppe frågan till medlemmar. Vi har också pratat med nya medlemmar, yngre medlemmar och varit inbjudna på fackligt/politisk kväll.

Vi fortsätter att samla in frågor samtidigt som vi nu försöker sammanställa ett förslag.

Den 4 mars har Socialdemokraterna Strömstad Årsmöte och tanken är att kunna presentera något slags förslag till Valprogram.

 

facebook Twitter Email