Länkar

ABF
ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år – www.abf.se

Aktuellt i Politiken
Socialdemokraternas nyhetstidning – www.aip.nu

A-lotterierna
Ett flertal lotterier har gjort A-lotteriernas kunder till vinnare sedan starten 1956. Företaget har genom åren även bidragit med betydande överskott till sina ägare SAP och SSU. Idag är Kombilotteriet den största och ”Drömresan” den senaste produkten i företaget. Läs mer om företaget – www.alotterierna.se

Arbetarrörelsens Tankesmedja
Arbetarrörelsens Tankesmedja, som från och med 2006 drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF, har som uppgift att att på olika sätt stimulera den idépolitiska debatten. www.a-smedjan.se

Bommersvik
Kursgården Bommersvik ägs av SSU och SAP. Bommersvik är till för alla som söker en oas i vardagen – en plats med ett fokus på att förmedla erfarenheter, inhämta kunskap och kläcka idéer. Bommersvik är inrättat för seriösa, kreativa och spännande kurser och konferenser – www.bommersvik.se

Socialdemokrater för tro och solidaritet 
En sidoorganisation inom partiet som ger dig möjlighet att ta din religiösa övertygelse in i det politiska arbetet. Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. De vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras. – www.trosolidaritet.se

HBT- Socialdemokrater Sverige
En sidoorganisation inom partiet och ett förbund för homo- och bisexuella, transpersoner, queera samt dess vänner över hela Sverige. HBTs Sverige bildades 1988 som riksförening, blev ett förbund 2008 och sidoorganisation 2015. HBTs Sverige arbetar för hbtq-rättigheter i Sverige och världen, i synnerhet för homo- och bisexuellas, transpersoners och queeras mänskliga rättigheter. HBTs Sverige driver också på i frågor kring sexualpolitik i den bredaste bemärkelsen. – http://www.hbts.se

LO – Landsorganisationen
LO är organiserat i ett samarbete mellan 14 medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn – www.lo.se

Olof Palmes Internationella Center
Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor – www.palmecenter.se

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter – www.s-kvinnor.se

Socialdemokratiska studentförbundet 
Socialdemokratiska studentförbundet består av 28 klubbar och föreningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet – www.s-studenter.se

SSU
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. SSU är också del av den socialdemokratiska världsrörelsen med systerorganisationer i över 100 länder runt om i världen – www.ssu.se

Unga Örnar
Unga Örnar, barnens förening, är en riksorganisation som finns över hela landet. Omsorg och respekt mellan människor utvecklas i ömsesidiga relationer – www.ungaornar.se

Socialdemokraterna i EU 

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
http://sieuropaparlamentet.se/

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
http://www.socialistsanddemocrats.eu

Europeiska socialdemokratiska partiet
www.pes.eu

Europeiska unionen
Central sida för information om EU:s institutioner och organ.
www.europa.eu

 

EU

Europaparlamentet
Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner – www.europarl.eu

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida – http://ec.europa.eu/

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete – http://www.consilium.europa.eu/

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete – www.riksdagen.se/eu/

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar – www.europaportalen.se

 

S i Norden

SAMAK samlar de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna – www.samak.info

 

S i världen

IUSY
International Union of Socialist Youth är ungdomsinternationalen, ungdomsförbundet till Socialistinternationalen. Svenska medlemmar är SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet – www.iusy.org

 

Andra nyttiga länkar

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv – www.annalindhsminnesfond.se

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv (specifikt SAP:s arkiv), bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer – www.arbark.se

Dagens Arena
En ideell förening som rymmer en rad olika opinionsbildande verksamheter. Dagens Arena kommenterar dagligen aktuella politiska händelser nationellt som internationellt – www.dagensarena.se

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen – www.electionworld.org

Olof Palmes arkiv på nätet
www.olofpalme.org

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne – www.palmefonden.se

Regeringen
www.regeringen.se

Riksdagen
www.riksdagen.se

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar – www.val.se

Webbutiken
Här kan partiorganisationen enkelt hitta och beställa material – http://butik.socialdemokraterna.se/

facebook Twitter Email