KF listan klar!

Nu har Socialdemokraterna i Strömstads medlemmar tagit beslut om sin kommunfullmäktigelista.

21 mars bjöd Socialdemokraterna i Strömstad in medlemmarna till ett nomineringsmöte i Folkets Hus. Det bjöds på fika och Valberedningen presenterade sitt arbete och den lista man tagit fram som förslag till beslut. Efter några små ändringar så togs listan och vi avslutade med utdelning av rosor och fotografering.

(tyvärr hann några gå innan fotograferingen och alla på listan var inte med på mötet)

På förstaplats vill vi presentera Kent Hansson som idag jobbar som controller i barn- och utbildnings förvaltningen. Han har många års erfarenhet ifrån att jobba i en politisktstyrd organisation och de senaste åren från att sitta i Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

2. Lena Martinsson
3. Ronnie Brorsson
4. Marie Rask
5. Mats Granberg
6. Helene Andersson Novela
7. Bengt Simonsson Fröjd
8. Merry Johansson
9. Leif Andersson
10. Ligia Morales Ahlgren
11. Lena Sundberg
12. Johanna Ekeroth
13. Jan Vidar Seljegren
14. Rolf Pettersson
15. Terry Bergqvist
16. Olle Westling
17. Petra Hedström
18. Besnik Obertinca
19. Rolf Rask
20. Lena Almén
21. Pia Tysklind
22. Lisbeth Johander
23. Marcus Palm
24. Anneli Ivarsson
25. Alicia Aliaga
26. Ulf Gustafsson
27. Pernilla Elgestål
28. Peter Sövig
29. Birgit Lotzner
30. Thomas Kjerulf
31. Bror-Willy Nilsson

facebook Twitter Email